Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

Tobias' bog

Kapitel 7

Raguel, Edna og Sara tage venligen imod Tobias og bedrøves over,at den gamle Tobias havde mistet sit syn. 1-8; Tobias begjerer Sara til sin hustru; Raguel gjør ham bekjendt med, hvad der tidligere havde tildraget sig, dog giver han hende til ham. 9-20.

1 Og han kom til Raguels huus; men Sara mødte ham og hilsede ham, og han hende.

2 Og hun førte dem ind i huset; og Raguel sagde til Edna, sin hustru: hvor denne unge karl ligner mit sødskendebarn Tobias!

3 Og Raguel spurgte dem: hvor er i fra, brødre?

4 Og de sagde til ham: fra Naphthali, som ere fangne i Ninive.

5 Og han sagde til dem: kjende i vor broder Tobias? men de sagde: vi kjende ham.

6 Og han sagde til dem: er han karsk? Men de sagde: han baade lever og er karsk; og TObias sagde: han er min fader.

7 Og Raguel sprang op og kyssede ham, og græd; og han velsignede ham og sagde til ham: du er en brav og god mands søn; og der han hørte, at Tobias havde mistet sit syn, blev han bedrøvet og græd.

8 Og Edna, hans hustru, og Sara, hans datter, græd med; og de toge gjerne imod dem, og slagtede en vædder og satte megen mad for dem.

9 Men Tobias sagde til Raphael: Broder Azarias! tal om det, du sagde paa veien, og lad den sag bringes til ende; og han meddelte Raguel sagen.

10 Og Raguel sagde til Tobias: æd og drik og vær glad; thi det tilkommer dig at tage min datter; men jeg vil sige dig sandheden: jeg har givet min datter til syv mænd, men naar de vare gangne ind til hende, døde de hen ad natten; dog som det nu staaer, vær glad!

11 Og Tobias sagde: jeg vil ikke smage noget, før i tilsige mig hende og staae paa min side.

12 Og Raguel sagde: tag hende til dig fra denne tid af efter lovens udsagn; du er hendes broder, og hun er din.

13 Men den barmhjertige Gud forfremme eder til det bedste!

14 Og han kaldte paa Sara, sin datter,

15 og han tog hendes haand, og gav Tobias hende til hustru og sagde: see, tag hende til dig efter Mose lov, og før hende til din fader; og han velsignede dem.

16 Og han kaldte paa Edna, sin hustru, og tog et blad og skrev en skrivelse og forseglede den.

17 Og de begyndte at æde.

18 Og Raguel kaldte paa Edna, sin hustru, og sagde til hende: Søster! lav det andet kammer til og led hende derind.

19 Og hun gjorde, som han sagde, og ledede hende derind, og denne græd. Og hun tog sin datters taarer til hjerte,

20 og hun sagde til hende: mit barn, vær frimodig! Himmelens og jordens Herre give dig glæde for denne din sorg! Datter, vær frimodig!

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole