Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

Tobias' bog

Kapitel 8

Tobias fordriver den onde aand med røgen af fiskens lever og hjerte, og beder tilligemed sin hustru til Gud, 1-10; da Raguel finderdem uskadte sovende, lover han Gud, og de holde bryllup, og Raguel giver Tobias halvdelen af alt sit gods, 11-23.

1 Men der de havde endt maaltidet, førte de Tobias ind til hende.

2 Men da han gik, kom han Raphaels ord ihu, og tog emmer til røgelse og lagde hjertet af fisken og leveren derpaa, og rygede dermed.

3 Men da den onde aand lugtede røgelsen, flyede dentil Over-Ægypten, og engelen bandt den.

4 Men da de begge vare indelukte sammen, stod Tobias op af sengen og sagde: staa op, søster! og lad os bede, at Herren maa forbarme sig over os.

5 Og Tobias begyndte at sige: lovet er du, vore fædres Gud! og lovet er dit hellige og herlige navn evindeligen.

6 Himlene og alle dine skabninger love dig.

7 Du skabte Adam og gav ham en medhjælp i Eva, en støtte i hans hustru; af dem blev menneskens slægt til.

8 Du sagde: det er ikke godt, at mennesket er ene, vi ville gjøre ham en medhjælp, der er ligesom han.

9 Og nu Herre! jeg tager ikke denne min søster for hoers skyld, men i sand Gudsfrygt.

10 Byd da, at der skeeer mig barmhjertighed, og at jeg maa blive gammel med hende; og hun sagde amen med ham, og de sov begge den nat.

11 Og Raguel stod op, og gik hen og grov en grav, idet han sagde: mon denne ikke ogsaa skulde døe?

12 Og Raguel kom til sit huus igjen og sagde til Edna, sin hustru:

13 send een af pigerne hen, og lad hende see, om han lever, men hvis ikke, at vi da kunne begrave ham, og ingen skal faae det at vide.

14 Og pigen aabnede døren og gik ind, og fandt dem begge sovende.

15 Og hun gik ud og forkyndte dem, at han levede.

16 Og Raguel lovede Gud og sagde: lovet er du, o Gud! med al reen og hellig lovprisning; og dine hellige skulle love dig, og alle dine skabninger og alle dine engle og dine udvalgte, de skulle love dig i evighed.

17 Lovet er du, at du glædede mig, og der ikke skete mig, som jeg frygtede, men at du gjorde os efter din store barmhjertighed.

18 Lovet er du, at du har forbarmet dig over tvende eenbaarne.

19 Herre! giv dem barmhjertighed, lad deres liv tilendebringes i sundhed med glæde og barmhjertighed.

20 Og han bød sine tjenere at skyde graven til igjen.

21 Og han gjorde bryllup for dem i fjoerten dage.

22 Og førend bryllupsdagene vare til ende, sagde Raguel til ham med en ed, at han ikke maatte drage bort, førend de fjorten bryllupsdage vare omme,

23 og at han da skulde faae halvdelen af hans gods, og drge med sundhed til sin fader; og det øvrige, sagde han, naar jeg og min hustru døer.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole