Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

Tobias' bog

Kapitel 9

Tobias begjerer af Raphael, at han skulde hente sølvet hos Gabael, 1-4; hvilket denne ogsaa gjør, 5-8.

1 Og Tobias kaldte ad Raphael og sagde til ham:

2 Broder Azarias! tag en dreng og tvende kameler med dig, og drag til Rages i Medien, til Gabael og hent mig sølvet.

3 Og bring mig ham hid til bryllupet; thi Raguel har svoret, at jeg ikke maa drage bort.

4 Og min fader tæller dagene dersom jeg bliver længe borte, vil han blive saare bedrøvet.

5 Saa reiste Raphael og tog ind til Gabael, og gav ham haandskriften.

6 Men denne bragte poserne frem med seglene for, og gav ham dem.

7 Og de stode aarle op med hinanden og kom til bryllupet.

8 Og Tobias velsignede sin hustru.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole