Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

Tobias' bog

Kapitel 11

Tobias bliver undervist af engelen, hvorledes han skulde helbrede sin fader for hans blindhed, 1-7; han gjør efter engelens befaling, og de gamle tage venligen imod dem, 8-23.

1 Og Raphael sagde til Tobias: veed du ikke, broder! hvorledes du efterlod din fader?

2 Lad os løbe foran din hustru og lave huset til, men tag fiskens galde i haanden.

3 Og de droge afsted og hunden fulgte efter dem.

4 Og Anna sad og saae sig om ud ad veien efter sin sn.

5 Og hun fornam, at han kom, og sagde til hans fader: ser, min søn kommer, og det menneske, som gik med ham.

6 Og Raphael sagde: Tobias! jeg veed, at din fader skal faae sit syn igjen.

7 Smør du galden i hans øine, og naar han føler svie skal han gnide dem, og de hvide hinder skulle gaa af, og han skal see dig.

8 Og Anna løb til og faldt sin søn om halsen og sagde til ham: jeg har seet dig mit barn! nu herefter vil jeg gjerne døe. Og de græd begge.

9 Og Tobias gik hen mod døren og stødte imod.

10 Men hans søn løb hen til ham og tog imod sin fader,

11 og han sprængte galden paa sin faders øine, idet han sagde: vær ved godt mod, fader!

12 Men da der kom svie i dem gned han sine øine, og de hvide hinder skalledes af hans øienkroge.

13 OG der han saae sin søn, faldt han ham om halsen og græd.

14 Og han sagde: lovet er du Gud! og lovet er dit navn i evighed, og lovede være alle dine hellige engle! fordi du revsede mig og forbarmede dig over mig; see, jeg seer min søn Tobias.

15 Og hans søn gik ind med glæde og forkyndte sin fader de store ting, som vare skete med ham i Medien.

16 Og Tobias gik sin sønnekone imøde, ud til Ninives port, idet han var glad og lovede Gud.

17 Og de, som saae ham gaae, forundrede sig over, at han kunde see.

18 Og Tobias bekjendte for dem at Gud havde forbarmet sig over ham.

19 Og som TObias nærmede sig sin sønnekone Sara velsignede han hende og sagde: velkommen, datter!

20 Lovet være Gud, som førte dig til os, og velsignet være din fader og din moder!

21 Og der blev glæde iblandt alle hans brødre, som vare i Ninive.

22 Og Achiacharus og Nasbas, dennes brodersøn kom ogsaa til.

23 Og Tobias' bryllup holdtes med glæde syv dage.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole