Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

Tobias' bog

Kapitel 13

Tobjas takker Gud, formaner lsraels Folk til at prise ham, idet han forkynder dem det gode, som Gud skulde gøre imod dem og imod Jerusalem, 1-18; han taler om Hedningernes Omvendelse og om det nye Jerusalems store Herlighed. 19-28

1 Og Tobias skrev en Bøn til Glæde og Sagde:

2 Lovet være Gud, Som lever til evig Tid, og hans Rige thi han revser og forbarmer sig, fører ned til Dødsriget og fører op igen, og der er ingen, som kan undfly hans Haand.

3 Bekender ham i lsraels Børn! for Hedningerne; thi han har adspredt os iblandt dem.

4 Viser der hans store Herlighed; ophøjer ham for hver, Som lever.

5 Thi han er vor Herre, og han er Gud vor Fader i al Evighed.

6 Og han skal revse os i vor Uretfærdighed og forbarme sig igen og samle os fra alle de Folkeslag, iblandt hvilke I ere blevne adspredte.

7 Dersom I omvende eder til ham af eders ganske Hjerte og af eders ganske Sjæl, saa at 1 øve Sandhed for hans Ansigt, da Skal han atter vende sig til eder.

8 Og han skal ikke skjule sit Ansigt for eder. og skulle Se, hvad han skal gøre imod eder.

9 Og bekender ham af eders fulde Mund, og lover Retfærdighedens Herre, og ophøjer Evighedernes Konge!

10 Jeg bekender i mit Fangenskabs Land og hans Magt og store Herlighed for et Folk af Syndere.

11 Vender om I Syndere! og øver Retfærdighed for hans Ansigt;

12 hvo ved, om han vil have Behag i os og vise Barmhjertighed imod os?

13 Jeg ophøjer min Gud, og min Sjæl ophøjer Himmelens Konge, og den skal juble over hans store Herlighed.

14 Alle sige det og bekende ham i Retfærdighed!

15 Jerusalem, du hellige Stad! han skal revse dig for dine Børns Gjerninger, og atter skal han forharme sig over de retfærdiges Børn.

16 Bekend Herren rettelig og lov Evighedernes Konge,

17 for at hans Tabernakel atter kan Opbygges i dig med Glæde,

18 og for at han kan glæde de fangne i dig Og elske de elendige i dig igennem alle Slægter evindelig.

19 Der skal komme mange Hedningefolk langvejsfra til den Herre Guds Navn, med Skænk i Hænderne, Ja, med Skænk til Himmelens Konge.

20 Slægt efter Slægt skal bringe dig Frydesang

21 Forbandede skulle alle de være, Som hade dig, velsignede alle de, som elske dig, evindelig!

22 Glæd dig, og fryd dig over de retfærdiges Børn; thi de skulle samles og love de retfærdiges Herre.

23 O, salige ere de, som elske dig! de skulle glæde sig over din Fred.

24 Salige alle de. som bedrøvedes over alle dine Revselser! thi de skulle glæde sig over dig, naar de se al din Herlighed, og de skulle fryde sig evindelig.

25 Min Sjæl love Gud, den store Konge!

26 Thi Jerusalem skal bygges med Safir og Smaragd og dine Mure med dyrebare Stene, Taarnene og Brystværnene med purt Guld.

27 Og Jerusalems Gader skulle brolægges med Beryl og Karbunkel og med Sten fra Ofir;

28 og alle dens Stræder skulle synge Halleluja Og Lov, Sigende: Lovet være Herren, Som ophøjede os, i al Evighed!

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole