Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

Judiths bog

Kapitel 1

Nabukodonosor bereder sig til Krig imod Arfaksad, Kongen i Medien, der havde opbygget Ekbatana meget herligt, 1-5; truer dem, som ikke ville komme ham til Hjælp, og overvinder Arfaksad, 6-16.

1 I Nabukodonesors tolvte Regeringsaar, han, som regerede over Assyrerne i. Ninive, den store Stad i Arfaksads Tid, han, som regerede over Mederne i Ekbatana,

2 og som havde bygget trindt omkring Ekbatana Mure af hugne Stene, henved tre Alen brede og seks Alen lange, og havde gjort Muren halvfjerdsindstyve Alen høj og halvtredsindstyve A1en bred,

3 og havde rejst dens Taarne paa dens Porte, hundrede Alen høje,

4 og havde lagt Grundvold til dem, indtil tresindstyve Alen i Bredden,

5 og havde gjort dens Porte til Porte, som hævede sig halvfjerdsindstyve Alen i Højden, og Bredden af dem var fyrretyve Alen, til Udgang for hans mægtige Hære, og for at hans Fodfolk kunde drage ud i Slagorden, -

6 i de Dage førte Kong Nabukodonosor Krig imod Kong Arfaksad paa den store Mark, det er en Mark ved Ragaus Grænser. Og der stødte til ham alle de, som boede paa Bjergene, og alle de, som boede ved Eufrat og Tigris og Hydaspes og paa Arioks, Elymæernes Konges, Mark; og der kom sammen saare mange Folkeslag til Strid imod Kelods Børn.

7 Og Nabukodonosor, Assyrernes Konge, sendte Bud til alle, som boede i Persien, og til alle, som boede imod Vesten, dem som boede i Cilicia og Damaskus og Libanon og Antilibanon, og alle dem, som boede ved Søkysten,

8 og dem, som i vare iblandt Karmels og Gileads Folk og i Øvregalilæa og paa den store Mark Esdrelom,

9 og alle dem, som vare i Samaria og dens Stæder, og paa, hin Side Jordanen indtil Jerusalem og Betane og Kellus og Kades og Ægyptens Flod, og i Tafne og Ramesse og hele Gesems Land,

10 indtil paa den anden Side af Tanis og Memfis, og alle dem, som boede i Ægypten, lige indtil Morlands Grænser.

11 Og alle Beboere paa hele Jorden foragtede Nabukodonosors, Assyrernes Konges, Ord og samlede sig ikke med ham til Krigen ; thi de frygtede ham ikke, men han var for dem som deres Ligemand; og de sendte hans Buda tilbage uden Besked med Vanære fra sig.

12 Da blev Nabukodonosor saare vred paa hele dette Land og svor ved sin Trone og sit Rige, at han vilde hævne sig paa alle Cilicias og Damaskuss og Syrias Landemærker, ihjelslaa med sit Sværd ogsaa alle dem, som boede i Moabs Land, og Ammons Børn og hele Judæa og alle dem i Ægypten lige indtil de to Haves Grænser.

13 Og han stillede sig med sin Hær imod Kong Arfaksad i det syttende Aar, og han fik Overhaand i denne sin Krig, og han nedslog hele Arfaksads Magt og alle hans Heste og alle hans Vogne.

14 Og han blev Herre over hans Stæder og kom indtil Ekbatana og bemægtigede sig Taarnene og hærgede dens Gader og gjorde dens Prydelse til dens Vanære.

15 Og han tog Arfaksad til Fange paa Ragaus Bjerge og gennemborede ham med sine Spyd og ødelagde ham indtil denne Dag.

16 Og derefter vendte han tilbage til Ninive, han og hele hans blandede Hob, en meget stor Mangfoldighed af Krigsmænd; og der var han sorgløs og holdt Gæstebud, han og hans Hær, i hundrede og tyve Dage.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole