Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

Judiths bog

Kapitel 3

En del folk give sig godvilligt under Holofernes, 1-9; dog ødelægger han deres land, udrydder deres lunde og drager videre frem indtil Judæas grænser, 10-12

1 Og de sendte bud til ham med fredsommelige ord og sagde:

2 Se. vi ere Nabukodonosors, den store Konges, Trælle og staa til din Tjeneste;

3 handl med os, som det tykkes dig.

4 Se, vore Gaarde og hvert Sted hos os og hver Hvedemark og Faarehjordene og Fæhjortene og alle Staldene ved vore Telte staa til din Tjeneste; handl dermed, som det behager dig.

5 Se, baade vore Stæder og de, som bo i dem, ere dine Tjenere; kom eg gør med dem, som dig godt synes.

6 Og Mændene kom til Holofernes og bragte ham Budskab efter disse Ord.

7 Og han drog ned i Egnen ved Havet, han og hans Hær, og han lagde Besætning i der befæstede Stæder;

8 og de toge af dem udvalgte Mænd til Hjælp i Krigen.

9 Og disse og alt Landskabet omkring dem modtoge ham med Kranse og Dans og Trommer. |

10 Og han ødelagde hele deres Land og omhuggede deres Lunde.

11 Og han havde sat sig for at ødelægge alle Guder i Landet, for at alle Folkene skulde dyrke Nabukodonosor alene, og alle deres Tungemaal og Stammer skulde paaekalde ham som en Gud.

12 Og han rykkede frem foran Esdrelom, i Nærheden af Dotæa, som ligger tværs, over for den store Hulvej til Judæa; og han lejrede sig imellem Gæbe og Skytopolis og var der en Maaneds Tid for at samle sin Hærs hele Tros.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole