Bibeloversættelse

1871

1 Mosebog

Kapitel 5

1 Denne er Menneskens Slægters Bog. Paa den Dag Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Lignelse.

2 Han skabte dem Mand og Kvinde og velsignede dem og kaldte deres Navn Menneske, paa den Dag de bleve skabte.

3 Og Adam levede hundrede og tredive Aar og avlede en Søn i sin Lignelse, efter sit Billede og kaldte hans Navn Seth.

4 Og Adam levede, efter at han havde avlet Seth, otte Hundrede Aar og avlede Sønner og Døtre.

5 Og Adams ganske Alder, som han levede, blev ni Hundrede Aar og tredive Aar; og han døde.

6 Og Seth var hundrede Aar og fem Aar gammel og avlede Enos.

7 Og Seth levede, efter at han havde avlet Enos, otte Hundrede Aar og syv Aar og avlede Sønner og Døtre.

8 Og Seths ganske Alder blev ni Hundrede Aar og tolv Aar; og han døde.

9 Og Enos var halvfemsindstyve Aar gammel og avlede Kenan.

10 Og Enos levede, efter at han havde avlet Kenan, otte Hundrede Aar og femten Aar og avlede Sønner og Døtre.

11 Og Enos' ganske Alder blev ni Hundrede Aar og fem Aar; og han døde.

12 Og Kenan var halvfjerdsindstyve Aar gammel og avlede Mahalaleel.

13 Og Kenan levede, efter at han havde avlet Mahalaleel, otte Hundrede Aar og fyrretyve Aar og avlede Sønner og Døtre.

14 Og Kenans ganske Alder blev ni Hundrede Aar og ti Aar; og han døde.

15 Og Mahalaleel var fem Aar og tresindstyve Aar gammel og avlede Jared.

16 Og Mahalaleel levede, efter at han havde avlet Jared, otte Hundrede Aar og tredive Aar og avlede Sønner og Døtre.

17 Og Mahalaleels ganske Alder var otte Hundrede Aar og fem og halvfemsindstyve Aar; og han døde.

18 Og Jared var hundrede Aar og to og tresindstyve Aar gammel og avlede Enok.

19 Og Jared levede, efter at han havde avlet Enok, otte Hundrede Aar og avlede Sønner og Døtre.

20 Og Jareds ganske Alder blev ni Hundrede Aar og to og tresindstyve Aar; og han døde.

21 Og Enok var fem og tresindstyve Aar gammel og avlede Methusela.

22 Og Enok vandrede med Gud, efter at han havde avlet Methusela, tre Hundrede Aar og avlede Sønner og Døtre.

23 Og Enoks ganske Alder blev tre Hundrede Aar og fem og tresindstyve Aar.

24 Og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere; thi Gud tog ham.

25 Og Methusela var hundrede Aar og syv og firsindstyve Aar gammel og avlede Lamek.

26 Og Methusela levede, efter at han havde avlet Lamek, syv Hundrede Aar og to og firsindstyve Aar og avlede Sønner og Døtre.

27 Og Methuselas ganske Alder blev ni Hundrede Aar og ni og tresindstyve Aar; og han døde.

28 Og Lamek var hundrede Aar og to og firsindstyve Aar gammel og avlede en Søn;

29 og han kaldte hans Navn Noa og sagde: Denne skal trøste os i vor Kummer og vore Hænders Arbejde paa Jorden, hvilken Herren har forbandet.

30 Og Lamek levede, efter at han havde avlet Noa, fem Hundrede Aar og fem og halvfemsindstyve Aar og avlede Sønner og Døtre.

31 Og Lameks ganske Alder blev syv Hundrede Aar og syv og halvfjerdsindstyve Aar; og han døde.

32 Og Noa var fem Hundrede Aar gammel, og Noa avlede Sem, Kam og Jafet.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole