Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's første Brev

1ste Kapitel.

1 Det, som var fra Begyndelsen, det, som vi have hørt, som vi have set med vore Øjne, som vi skuede, og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord - —

2 og Livet blev aabenbaret, og vi have set det og vidne og forkynde eder Livet, det evige, som var hos Faderen og blev aabenbaret for os, —

3 det, som vi have set og hørt, forkynde vi ogsaa eder, for at ogsaa I maa have Samfund med os ; men vort Samfund er med Faderen og med hans Søn Jesus Kristus.

4 Og dette skrive vi, for at eders Glæde maa vorde fuldkommen.

5 Og dette er Budskabet, som vi have hørt af ham og igjen forkynde eder, at Gud er Lys, og der er slet intet Mørke i ham.

6 Dersom vi sige, at vi have Samfund med ham, og dog vandre i Mørket, lyve vi og gjøre ikke Sandheden;

7 men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi Samfund med hverandre, og Jesu hans Søns Blod renser os fra al Synd.

8 Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.

9 Dersom vi bekjende vore Synder, er han trofast og retfærdig, saa han vil forlade os Synderne og rense os fra al Uretfærdighed.

10 Dersom vi sige, at vi ikke have syndet, gjøre vi ham til en Løgner, og hans Ord er ikke i os.

Skat Rørdam NT

Johannes's første brev

Johannes's første brev

Johannes's første Brev
1 2 3 4 5