Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's første Brev

4de Kapitel.

1 I elskede, tror ikke enhver Aand, men prøver Aanderne. om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgangne i Verden.

2 Derpaa kjende I Guds Aand: enhver Aand. der bekjender Jesus som Kristus kommen i Kjød, er af Gud;

3 og enhver Aand, som ikke bekjender den Jesus, er ikke af Gud; og dette er Modkrists Aand, som I have hørt om, at den kommer, og den er allerede nu i Verden.

4 I ere af Gud, Børnlille, og I have overvundet dem, fordi han, som er i eder, er større end han, som er i Verden.

5 De ere af Verden; derfor tale de af Verden, og Verden hører dem.

6 Vi ere af Gud; den som kjender Gud, hører os; den som ikke er af Gud, hører os ikke. Herudaf kjende vi Sandhedens Aand og Vildfarelsens Aand.

7 I elskede, lader os elske hverandre; thi Kjærligheden er af Gud, og hver den som elsker, er født udaf Gud og kjender Gud.

8 Hvo som ikke elsker, kjender ikke Gud; thi Gud er Kjærlighed.

9 Derudi blev Guds Kjærlighed aabenbaret i os, at Gud har udsendt sin Søn den enbaarne til Verden, for at vi skulle leve ved ham.

10 Deri findes Kjærligheden, ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og udsendt sin Søn til Forsoning for vore Synder.

11 I elskede, naar Gud har elsket os saaledes, ere ogsaa vi skyldige at elske hverandre.

12 Ingen har nogensinde skuet Gud; dersom vi elske hverandre, bliver Gud i os, og hans Kjærlighed er fuldkommet i os.

13 Deraf skjønne vi, at vi blive i ham, og han i os, at han har givet os af sin Aand.

14 Og vi, vi have skuet og vidne, at Faderen har udsendt Sønnen til Frelser for Verden.

15 Hver som bekjender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og han i Gud.

16 Og vi have erkjendt og troet den Kjærlighed, som Gud har i os. Gud er Kjærlighed; og hvo som bliver i Kjærligheden bliver i Gud, og Gud bliver i ham.

17 Deri er Kjærligheden fuldkommet hos os, at vi have Frimodighed paa Dommens Dag, fordi ligesom han er, ere ogsaa vi i denne Verden.

18 Der er ikke Frygt i Kjærligheden, men den fuldkomne Kjærlighed driver Frygten ud; thi Frygten indeholder Straf, og den som frygter, er ikke fuldkommet i Kjærligheden.

19 Vi elske, fordi han elskede os først.

20 Dersom nogen siger: jeg elsker Gud, og hader sin Broder, er han en Løgner; thi den, der ikke elsker sin Broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set.

21 Og denne Befaling have vi fra ham, at hvo som elsker Gud, skal ogsaa elske sin Broder.

Skat Rørdam NT

Johannes's første brev

Johannes's første brev

Johannes's første Brev
1 2 3 4 5