Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's første Brev

5te Kapitel.

1 Hver den, som tror, at Jesus er Kristus, er født udaf Gud; og hver den, der elsker ham, som fødte, elsker ogsaa den, som er født udaf ham.

2 Deraf skjønne vi, at vi elske Guds Børn, naar vi elske Gud og gjøre hans Befalinger.

3 Thi dette er Guds Kjærlighed, at vi skulle holde hans Befalinger. Og hans Befalinger ere ikke tunge,

4 fordi alt det, som er født udaf Gud, overvinder Verden; og vor Tro, den er Sejren, som har overvundet Verden.

5 Ja, hvem er den, som overvinder Verden, uden den, som tror, at Jesus er Guds Søn?

6 Dette er ham, der kom gjennem Vand og Blod, Jesus Kristus, ikke i Vandet alene, men i Vandet og i Blodet, og Aanden er den, som vidner, fordi Aanden er Sandheden.

7 Thi tre ere de, som vidne: Aanden og Vandet og Blodet; og de tre gaa ud paa et.

8

9 Naar vi modtage Menneskers Vidnesbyrd, saa er Guds Vidnesbyrd større; thi dette er Guds Vidnesbyrd, at han har vidnet om sin Søn.

10 Hvo som tror paa Guds. Søn, har Vidnesbyrdet i sig; hvo som ikke tror Gud, har gjort ham til en Løgner, fordi han ikke har troet paa det Vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sin Søn.

11 Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv, og dette Liv er i hans Søn.

12 Hvo som har Sønnen, har Livet; hvo som ikke har Guds Søn, har ikke Livet.

13 Dettes har jeg skrevet til eder, for at I skulle vide, at I have evigt Liv, I som tro paa Guds Søns Navn.

14 Og dette er den Frimodighed, som vi have overfor ham, at dersom vi bede om noget efter hans Vilje, hører han os.

15 Og dersom vi vide, at han hører os, ihvad som vi bede om, saa vide vi, at vi have de Ønsker, som vi have bedet ham om.

16 Dersom nogen ser sin Broder synde, naar det er Synd, som ikke er til Døden, da skal han bede, og han skal give ham Liv, nemlig til dem, der synde, naar det ikke er til Døden. Der gives Synd til Døden; det er ikke for den, jeg siger, at han skal bede.

17 Enhver Uretfærdighed er Synd; dog gives der Synd, som ikke er til Døden.

18 Vi vide, at hver den, som er født udaf Gud, synder ikke men hvo som er bleven født udaf Gud, bevarer sig selv, og den Onde rører ham ikke.

19 Vi vide, at vi ere af Gud, og den hele Verden ligger i det onde.

20 Men vi vide, at Guds Søn er kommen og har givet os Forstand til at kjende den sande; og vi ere i den sande, i hans Søn Jesus Kristus. Dennes er den sande Gud og evigt Liv.

21 Børnlille, vogter eder for Afguderne!

Skat Rørdam NT

Johannes's første brev

Johannes's første brev

Johannes's første Brev
1 2 3 4 5