Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

13de Kapitel.

1 Om jeg taler i Menneskenes Tungemaal og Englenes, men ikke har Kjærlighed, er jeg et lydende Malm eller en klingende Bjælde.

2 Og om jeg har Profetgave og ved alle Hemmelighederne og al Kjendskaben, og om jeg har al Troen, saa jeg kan flytte Bjærge, men ikke har Kjærlighed, er jeg intet.

3 Og om jeg uddeler til fattige alt, hvad jeg ejer, og om jeg giver mit Legeme hen til at brændes, men ikke har Kjærlighed, gavner det mig intet.

4 Kjærligheden er langmodig, er velvillig, Kjærligheden misunder ikke, Kjærligheden er ikke stortalende, opblæser sig ikke,

5 den gjør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, opirres ikke, tiltænker ikke det onde,

6 den glæder sig ikke over Uretfærdigheden, men glæder . sig med Sandheden;

7 alt taaler den, alt tror den, alt haaber den, alt udholder den.

8 Kjærligheden bortfalder aldrig; men er det Profetgaver, de skulle forsvinde, er det Tungemaal, de skulle ophøre, er det Kjendskab, den skal forsvinde.

9 Thi stykkevis kjende vi, og stykkevis profetere vi ;

10 men naar det fuldkomne er kommet, forsvinder det stykkevise.

11 Den Gang jeg var Barn, talte jeg som et Barn, tænkte som et Barn, sluttede som et Barn; men siden jeg er bleven Mand, har jeg bortkastet Barnevæsenet.

12 Thi nu se vi i et Spejl, i en Gaade, men da skulle vi se Ansigt til Ansigt; nu kjender jeg stykkevis, men da skal jeg erkjende, ligesom jeg og er bleven erkjendt .

13 Men nu vedbliver Tro, Haab, Kjærlighed, disse tre; men størst af disse er Kærligheden.

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16