Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

2det Kapitel.

1 Og da jeg, Brødre, kom til eder, korn jeg ikke og forkyndte eder Guds Vidnesbyrd med Stormægtighed i Tale eller i Visdom.

2 Thi jeg agtede ikke at vide noget iblandt eder uden Jesus Kristus og ham korsfæstet.

3 Og jeg selv færdedes hos eder i Magtesløshed og i Frygt og i megen Bæven,

4 og min Tale og min Prædiken var ikke i Visdoms overtalende Ord, men i Aands og Krafts Bevis,

5 for at eders Tro ikke skulde hvile paa Menneskers Visdom, men paa Guds Kraft.

6 Dog Visdom tale vi blandt de voksne, men en Visdom, der ikke tilhører denne Tidsold eller denne Tidsolds Høvdinger, som blive til intet; nej,

7 vi tale en Guds-Visdom i en Hemmelighed, den skjulte, som s Gud før Tiderne forudbestemte til vor Herlighed,

8 og som ingen af denne Tidsolds Høvdinger har kjendt; thi havde de kjendt den, havde de ikke korsfæstet Herlighedens Herre.

9 Men, alt som skrevet er: »hvad Øje ikke saa, og Øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i Menneske-Hjærte, hvad Gud beredte for dem, som elske ham,

10 det aabenbarede derimod Gud for os ved Aanden; thi Aanden ransager alle Ting, ogsaa Guds Dybder.

11 Thi hvem iblandt Mennesker ved, hvad der bor i Mennesket, uden Menneskets Aand, som er i ham? saaledes kjender heller ingen, hvad der bor i Gud, uden Guds Aand.

12 Og vi have faaet, ikke Verdens Aand, men den Aand, som er fra Gud, for at vi skulle kjende det, som er blevet os skjænket af Gud,

13 hvilket vi ogsaa tale i Ord, som ikke menneskelig Visdom, men Aanden har lært os, idet vi for de aandelige tolke aandelige Ting.

14 Men et sjæleligt Menneske tager ikke imod det, som hører Guds Aand til, thi det er ham en Daarskab; og han kan ikke kjende det, fordi det bedømmes aandelig.

15 Men den aandelige bedømmer alle Ting, selv derimod bedømmes han ikke af nogen.

16 Thi »hvem har kjendt Herrens Sind, saa han skulde kunne undervise ham» ? Men vi have Kristi Sind.

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16