Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

5te Kapitel.

1 I det hele høres der om Skjørlevned iblandt eder, og det 1. et saadant Skjørlevned, som end ikke gaar iblandt Hedningerne, at en lever med sin Faders Hustru.

2 Og I ere opblæste! og I have ikke snarere sørget derover, for at han, som har øvet denne Gjerning, maatte udstødes af eders Kreds.

3 Thi jeg for min Del har, nærværende med Aanden, åkjønt fraværende med Legemet, allerede, som om jeg var nærværende. dømt, at den der saaledes har udøvet dette,

4 en saadan vilde jeg i vor Herres Jesu Navn, naar I og min Aand ere forsamlede, med vor Herres Jesu Kraft

5 overgive til Satan til hans Kjøds Undergang, for at hans Aand maa frelses paa Herrens Jesu Dag.

6 Det er ikke smukt, det, I rose eder af. Vide I ikke, at en liden Surdej syrer hele Dejen?

7 Udrenser den gamle Surdej, for at I maa være en ny Dej, ligesom I ere usyrede; thi vort Paaskelam, Kristus, er jo blevet slagtet.

8 Saa lader os da holde Højtid, ikke med gammel Surdej, ej heller med Vanarts og Ondskabs Surdej, men med Renheds og Sandheds usyrede Brød.

9 Jeg skrev til eder i mit Brev, at I ikke skulle have Samkvem med Skjørlevnere, —

10 ikke i det hele .med denne Verdens Skjørlevnere eller med dens havesyge og Røvere eller Afgudsdyrkere; ellers maatte I jo gaa ud af Verden.

11 Men nu skrev jeg til eder, at I ikke skulle have Samkvem med nogen, som har Navn af Broder, dersom han er en Skjørlevner eller havesyg eller Afgudsdyrker eller Æreskjænder eller Dranker eller Røver, at I end ikke maa spise sammen med en saadan.

12 Thi hvad kommer det mig ved at dømme dem udenfor? Dømme I ikke dem, som ere indenfor?

13 Men dem udenfor skal Gud dømme. Udstøder den onde fraeder selv .

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16