Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Timoteos

2det Kapitel.

1 Saa formaner jeg først af alt til, at der holdes Bønner, Paakaldelser. Forbønner, Taksigelser, for alle Mennesker,

2 for Konger og alle dem, der ere i Højhed, for at vi maa leve et roligt og stille Levned i al Gudsfrygts og Ærbarhed.

3 Dette er ret og tækkeligt i Guds vor Frelsers Øjne,

4 han som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkjendelse.

5 Thi der er én Gud, én er ogsaa Mægler mellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

6 han som gav sig selv til Løsepenge for alle; det er Vidnesbyrdet til sin Tid ,

7 for hvilket jeg er bleven sat til Forkynder og Apostel, —jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke, — til i Tro og Sandhed at være Lærer for Hedninger.

8 Saa vil jeg da, at Mændene skulle holde Bøn paa ethvert Sted, idet de opløfte hellige Hænder uden Vrede og Tvist;

9 ligeledes at Kvinder i sømmelig Klædedragt, med Blufærdighed og Tugtighed, skulle smykke sig, ikke med Fletninger og Guld eller Perler eller kostbar Klædning,

10 men, som det sømmer sig Kvinder, der bekjende sig til Gudsfrygt, ved gode Gjerninger.

11 En Kvinde skal i Stilhed tage ved Lære i al Undergivenhed;

12 men jeg tillader ikke en Kvinde at optræde som Lærer, ej heller at tage sig Myndighed over Manden, men at være i Stilhed.

13 Thi Adam blev dannet først, dernæst Eva.

14 Og Adam blev ikke bedraget, men Kvinden er falden i Overtrædelse ved at blive bedraget;

15 men hun skal frelses gjennem sin Barnefødsel, dersom de blive i Tro og Kjærlighed og Hellighed med Tugtighed.

Skat Rørdam NT

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos
1 2 3 4 5 6