Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Timoteos

4de Kapitel.

1 Men Aanden siger udtrykkelig, at i kommende Tider ville nogle falde fra Troen og holde sig til forførende Aander og Uaanders Lærdomme,

2 i Hykleri af Løgnlærere, som ere brændemærkede paa deres egen Samvittighed,

3 som byde, at man ikke maa gifte sig og skal afholde sig fra adskillig Mad, hvilken Gud har skabt til at nydes med Taksigelse af dem, som tro, og som have erkjendt Sandheden.

4 Thi alt, hvad Gud har skabt, er godt, og intet er at forkaste, naar det tages med Taksigelse;

5 thi det helliges ved Guds Ord og Bøn.

6 Naar du lægger Brødrene dette paa Sinde, bliver du en god Kristi Jesu Tjener, som næres ved Troens og den gode Læres Ord, den som du har efterfulgt.

7 Men afvis de uhellige og kjærlingagtige Fabler; øv dig derimod i Gudsfrygt.

8 Thi den legemlige Øvelse er nyttig til lidet, men Gudsfrygten er nyttig til alt, idet den har Forjættelse for det nærværende Liv og for det tilkommende.

9 Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd.

10 Thi med dette for Øje taale vi Møje og Haan, efterdi vi have bygget vort Haab paa den levende Gud, som er Frelser for alle Mennesker, især for de troende.

11 Indprent og lær dette.

12 Lad ingen ringeagte dig for din Ungdom, men bliv et Forbillede for de troende i Tale, i Levned, i Kjærlighed, i Tro, i Renhed.

13 Indtil jeg kommer, saa læg Vind paa Forelæsningen, Formaningen, Belærelsen.

14 Forsøm ikke den Naadegave, som er i dig, den som blev dig given under Profeti med Haandspaalæggelse af de Ældstes.

15 Tænk paa dette, lev i dette, for at din Fremgang maa være vitterlig for alle.

16 Giv Agt paa dig selv og paa Belærelsen, bliv ved dermed; thi naar du gjør dette, vil du frelse baade dig selv og dem, som høre dig.

Skat Rørdam NT

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos
1 2 3 4 5 6