Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's andet Brev

1ste Kapitel.

1 Den Ældste hilser den udvalgte Frue og hendes Børn, i som jeg elsker i Sandhed, og ikke jeg alene, men ogsaa alle de, der kjende Sandheden,

2 for Sandhedens Skyld, som bliver i os og skal være med os i Evighed.

3 Naade, Barmhjærtighed, Fred fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Søn, skal være med os i Sandhed og Kiærlighed.

4 Det har været mig en stor Glæde, at jeg har truffet Børn af dig, som vandre i Sandhed, alt som vi fik Befaling af Faderen.

5 Og nu beder jeg dig, Frue, ikke som var det en ny Befaling, jeg skriver til dig, men det er den, vi have haft fra Begyndelsen, at vi skulle elske hverandre.

6 Og dette er Kjærligheden, at vi skulle vandre efter hans Befalinger; dette er Befalingen, alt som I hørte fra Begyndelsen, at I skulle vandre i den.

7 Thi mange Forførere ere udgangne i Verden, som ikke bekjende Jesus som Kristus, kommen i Kjød; dette er Forføreren og Modkristus.

8 Giver Agt paa eder selv, at I ikke skulle tabe, hvad vi have arbejdet, men maa oppebære fuld Løn.

9 Hver den, som gaar videre, og ikke bliver i Kristi Lære, har ikke Gud; hvo som bliver i Læren, han har baade Faderen og Sønnen.

10 Om nogen kommer til eder og ikke fører denne Lære, saa tager ham ikke i Hus, og byder ham ikke velkommen.

11 Thi hvo som byder ham velkommen, tager Del i hans onde Gjerninger.

12 Endskjønt jeg havde meget at skrive til eder, har jeg ikke villet gjøre det med Papir og Blæk; derimod haaber jeg at komme til eder og tale mundtlig med eder, for at eders Glæde maa blive fuldkommen .

13 Din Søsters, den udvalgtes Børn hilse dig.


Warning: include(../../../bund/bibelen/skatroerdam/2joh.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/detnyetestamente.dk/public_html/resourcer/bibel-oversaettelser/skatroerdam/2joh.php on line 55

Warning: include(../../../bund/bibelen/skatroerdam/2joh.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/detnyetestamente.dk/public_html/resourcer/bibel-oversaettelser/skatroerdam/2joh.php on line 55

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../../../bund/bibelen/skatroerdam/2joh.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/detnyetestamente.dk/public_html/resourcer/bibel-oversaettelser/skatroerdam/2joh.php on line 55