Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Timoteos

3dje Kapitel.

1 Men dette skal du vide, at i de sidste Dage vil der komme strenge Tider.

2 Thi Mennesker skulle være egenkjærlige, pengegjerrige, stortalende, hovmodige, smædelystne, ulydige mod Forældre, utaknemmelige, ufromme ,

3 ukjærlige. troløse, bagtalerske, uafholdne, ubændige, uden Kjærlighed til det gode,

4 forræderske, fremfusende, indbildske, mere Vellyst-hengivne end Gud-hengivne,

5 have Gudsfrygts Form, men have negtet dens Kraft. Og fra disse skal du vende dig bort.

6 Thi til dem høre de, som snige sig ind i Husene og fange Kvinder, der ere belæssede med Synder og føres af mangehaande Lyster

7 og stadig lære, men aldrig kunne komme til Sandheds Erkjendelse.

8 Ja, ligervis som Jannes og Jambres stode Moses imod, saaledes staa ogsaa disse Sandheden imod, Mennesker, som ere fordærvede i Sindet, forkastelige i Troen.

9 Dog, de skulle ikke gjøre mere Fremgang, thi deres Afsind vil blive øjensynlig for alle, ligesom ogsaa hines blev det.

10 Du derimod, du har efterfulgt mig i min Lære, mit Levned, mit Øjemed, min Tro, min Langmodighed, min Kjærlighed, min Udholdenhed,

11 mine Forfølgelser, mine Lidelser, saadanne som de timedes mig i Antiokia, i Ikonion, i Lystra, — saadanne Forfølgelser, som jeg har gjennemgaaet, og Herren har friet mig ud af dem alle!

12 Ja, ogsaa alle, som ville leve gudfrygtig i Kristus Jesus, skulle forfølges.

13 Men onde Mennesker og Bedragere ville gaa fremad til det værre; de forføre og forføres.

14 Du derimod, bliv i det, som du har lært og er bleven forvisset om; du ved jo, af hvem du har lært det,

15 og at du fra Barn af kjender de hellige Skrifter, som kunne gjøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.

16 Hvert gudindaandet Skrift er ogsaa nyttigt ' til at belære, til at irettesætte, til at bringe paa Fode, til at opdrage i Retfærdighed,

17 for at et Guds Menneske maa vorde færdigt, fulddygtigt til al od Gjerning.

Skat Rørdam NT

Det andet Brev til Timoteos

Det andet Brev til Timoteos

1 2 3 4