Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

12te Kapitel.

1 Og et stort Tegn kom til Syne i Himlen: en Kvinde iklædt 1 Solen og med Maanen under sine Fødder og med en Krans af tolv Stjerner paa sit Hoved;

2 og hun var frugtsommelig og skreg i Barnsnød og i Fødselsveer.

3 Og et andet Tegn kom til Syne i Himlen, og se en stor ildrød Drage, der havde syv Hoveder og ti Horn og syv Kroner paa sine Hoveder;

4 og dens Hale drog Tredjedelen af Himlens Stjerner med og kastede dem paa Jorden. Og Dragen stod foran Kvinden, som skulde til at føde, for at sluge hendes Barn, naar hun havde født.

5 Og hun fødte et Drengebarn, som skal vogte alle Folkeslagene med en Jærn-Stav; og hendes Barn blev bortrykt til Gud og til hans Trone.

6 Og Kvinden flygtede ud i Ørken, hvor hun har et Sted beredt fra Gud, for at man der skal give hende Føden i et tusende , to hundrede og tresindstyve Dage.

7 Og der blev en Krig i Himlen: Mikael og hans Engle toge til at krige mod Dragen, og Dragen krigede og dens Engle;

8 og de kunde ikke staa sig, ej heller blev der mere fundet Rum for dem i Himlen.

9 Og styrtet blev den store Drage; den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, hele Jorderiges Forfører, han blev styrtet til Jorden, og hans Engle bleve styrtede med ham.

10 Og jeg hørte en høj Røst i Himlen sige: nu er vor Guds Frelse og Kraft og Kongedømme kommet, og hans Salvedes Magt; thi vore Brødres Anklager er bleven styrtet, han som anklagede dem for vor Gud Dag og Nat.

11 Og de have overvundet ham i Kraft af Lammets Blod og i Kraft af deres Vidnesbyrds Ord, og de have ikke elsket deres Sjæl indtil Døden.

12 Derfor fryder eder, Himle, og I som bo i dem! Ve over Jorden og Havet; thi Djævelen er stegen ned til eder, og han har stor Harme, fordi han ved, at han har kort Tid.

13 Og da Dragen saa, at den var bleven styrtet til Jorden, forfulgte den Kvinden, som havde født Drengebarnet.

14 Og den store Ørns tvende Vinger bleve givne til Kvinden, for at hun skulde flyve ud i Ørken til sit Sted, hvor hun faar sin Føde en Tid og to Tider og en halv Tid borte fra Slangen Aasyn.

15 Og Slangen skjød Vand som en Flod ud af sin Mund bag efter Kvinden for at bortskylle hende med Floden.

16 Og Jorden kom Kvinden til Hjælp, og Jorden oplod sin Mund og opslugte Floden, som Dragen havde skudt ud af sin Mund.

17 Og Dragen vrededes paa Kvinden og gik bort for at føre Krig mod de øvrige af hendes Sæd, dem som holde Guds Befalinger og have Jesu Kristi Vidnesbyrd. Og den stillede sige paa Havets Sand.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22