Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

13de Kapitel.

1 Og jeg saa et Dyr stige op af Havet, det havde ti Horn i og syv Hoveder, og paa sine Horn ti Kroner, og paa sine Hoveder Bespottelses-Navne.

2 Og Dyret, som jeg saa, lignede en Panter, og dets Fødder vare som en Bjørns, og dets Mund som en Løves Mund. Og Dragen gav det sin Kraft og sin Trone og en stor Magt.

3 Og jeg saa et af dets Hoveder ligesom saaret til Døde, og dets Ulivs-Saar blev lægt. Og hele Jorden fulgte undrende efter Dyret,

4 og de tilbade Dragen, fordi den havde givet Dyret Magten, og de tilbade Dyret og sagde : hvem er Dyrets Lige, og hvem mægter at krige imod det?

5 Og der blev givet det en Mund til at tale store Ord og Bespottelser, og der blev givet det Magt til at virke i to og fyrretyve Maaneder.

6 Og det oplod sin Mund til Bespottelser imod Gud , til at bespotte hans Navn og hans Telt, dem som bo i Himlen.

7 Og der blev givet det at føre Krig mod de hellige og at overvinde dem; og der blev givet det Magt over alle Stammer og Folk og Tungemaal og Folkeslag.

8 Og alle de, som bo paa Jorden, ville tilbede ham, hver den, hvis Navn ikke er skrevet fra Verdens Grundlæggelse i det slagtede Lams Livsens Bog .

9 Har nogen Øre, han høre!

10 Vil nogen føre i Fangenskab, gaar han i Fangenskab; vil nogen dræbe med Sværd, skal han dræbes med Sværd. Her gjælder det Udholdenheden og Troen hos de helliges.

11 Og jeg saa et andet Dyr stige op af Jorden, og det havde to Horn ligesom et Lam og talede som en Drage.

12 Og det øver det første Dyrs hele Magt for dets Aasyn; og det gjør, at Jorden og de, som bo paa den, skulle tilbede det første Dyr, hvis Ulivs-Saar blev lægt .

13 Og det gjør store Tegn, saa at det endog gjør, at Ild falder ned fra Himlen til Jorden i Menneskenes Paasyn.

14 Og det forfører dem, som bo paa Jorden, med de Tegn, som der blev det givet at gjøre for Dyrets Aasyn, og siger til dem, som bo paa Jorden, at de skulle gjøre et Billede af Dyret, ham som har Sværdhugget og kom til Live.

15 Og det fik Magt til at give Dyrets Billede Aand, saa at Dyrets Billede endog kunde tale, og det vil gjøre, at alle de, som ikke tilbede Dyrets Billede, skulle slaas ihjel.

16 Og det faar alle, de smaa og de store og de rige og de fattige og de frie og Trællene, til at give sig et Mærke paa deres højre Haand eller paa deres Pande,

17 for at ingen skal kunne kjøbe eller sælge uden den, som har Mærket, Dyrets Navn eller dets Navns Ta1.

18 Her gjælder det Visdom ! Hvo som har Forstand, udregne Dyrets Tal; det er nemlig et Menneskes Tal. Og dets Tal er seks hundrede og seksti seks.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22