Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

16de Kapitel.

1 Og jeg hørte en høj Røst fra Templet sige til de syv Engle : gaar hen og udgyder Guds Harmes syv Skaaler paa Jorden.

2 Og den første gik af Sted og udgød sin Skaal paa Jorden, og der kom en slem og ond Byld paa de Mennesker, som havde Dyrets Mærke, og som tilbade dets Billede.

3 Og den anden udgød sin Skaal i Havet, og det blev til Blod som af en død, og hver levende Sjæl, som var i Havet. døde.

4 Og den tredje udgød sin Skaal i Floderne og Vandenes Kilder, og det blev til Blod.

5 Og jeg hørte Vandenes Engel sige: retfærdig er du, som er, og som var, du hellige, fordi du har dømt saaledes;

6 thi helliges og Profeters Blod have de udøst og Blod har du givet dem at drikke; de have fortjent det.

7 Og jeg hørte Alteret sige: ja, Herre, Gud, du Almægtige, sande og retfærdige ere dine Domme.

8 Og den fjerde udgød sin Skaal over Solen, og der blev givet den at brænde Menneskene med Ild.

9 Og Menneskene brændtes i stor Hede; og de bespottede Guds Navn, han som har Magten over disse Plager, og de omvendte sig ikke til at give ham Ære.

10 Og den femte udgød sin Skaal over Dyrets Trone, og dets Rige blev formørket; og de tyggede deres Tunger af Pinen,

11 og de bespottede Himlens Gud for deres Piner og for deres Bylder, og de omvendte sig ikke fra deres Gjerninger.

12 Og den sjette udgød sin Skaal over den store Flod Evfrat; og dens Vand borttørredes, for at Vejen skulde beredes for Kongerne fra Solens Opgang.

13 Og jeg saa, udaf Dragens Mund og af Dyrets Mund og af den falske Profets Mund kom der tre urene Aander ligesom Padder;

14 de ere nemlig Djævle-Aander, som gjøre Tegn, og de gaa ud til hele Jorderiges Konger for at samle dem til Krigen paa Guds den Almægtiges store Dag. —

15 Se, jeg kommer som en Tyv; salig er den, som vaager og bevarer sine Klæder; han skal ikke gaa nøgen, saa man ser hans Skam! —

16 Og de samlede dem til det Sted, som paa Hebraisk hedder Harmageddon.

17 Og den syvende udgød sin Skaal over Luften; og en høj Røst kom ud af Templet, fra Tronen, og sagde: det er sket!

18 Og der kom Lyn og Røster og Tordener, og der kom et stort Jordskjælv, saadant som der ikke har været fra den Tid, da Mennesket blev til paa Jorden, saadant et Jordskjælv saa stort.

19 Og den store Stad blev til tre Dele,. og Folkeslagenes Stæder faldt. Og Babylon den store blev ihukommet for Guds Aasyn til at give hende Bægeret med hans fnysende Vredes Vin.

20 Og hver Ø flyede, og Bjærge bleve ikke fundne.

21 Og en stærk Hagl, centnertung, faldt ned fra Himlen paa Menneskene; og Menneskene bespottede Gud for Haglens Plage, thi dens Plage var saare stor.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22