Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

2det Kapitel.

1 Til Efesos-Menighedens Engel skal du skrive: Dette siger han, som holder de syv Stjerner i sin højre Haand, han som vandrer; midt imellem de syv Guld-Lysestager:

2 jeg kjender dine Gjerninger og dit Arbejde og din Udholdenhed, og at du ikke kan døje vanartige; og du har prøvet dem, der kalde sig Apostle og ikke ere det, og du har fundet, at de ere Løgnere;

3 og du har Udholdenhed og har døjet for mit Navns Skyld og er ikke bleven træt.

4 Men jeg har imod dig, at du har forladt din første Kjærlighed.

5 Kom derfor i Hu, hvorfra du er falden, og omvend dig og gjør de første Gjerninger. Hvis ikke, kommer jeg over dig, og jeg vil flytte din Lysestage fra sit Sted, dersom du ikke omvender dig.

6 Dog dette har du, at du hader Nikolaiternes Gjerninger, som ogsaa jeg hader.

7 Hvo som har Øre, han høre, hvad Aanden siger til Menighederne. Den som sejrer, ham vil jeg give at æde af Livets Træ, som er i Guds Paradis.

8 Og til Smyrna-Menighedens Engel skal du skrive : Dette siger den første og den sidste, han som har været død og blev levende:

9 jeg kjender din Trængsel og din Fattigdom, endskjønt du er rig, og Bespottelsen fra dem, som kalde sig Jøder, og ikke ere det, men ere en Satans Synagoge,

10 Frygt ikke for, hvad du kommer til at lide. Se, Djævelen skal kaste nogle af eder i Fængsel, for at I skulle fristes, og I skulle have Trængsel i ti Dage. Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give dig Livets Krans.

11 Hvo som har Øre, han høre, hvad Aanden siger til Menighederne! Den som sejrer, skal ingenlunde skades af den anden Død.

12 Og til Pergamon-Menighedens Engel skal du skrive: Dette siger han, som har det tveeggede, skarpe Sværd:

13 jeg ved, hvor du bor, der, hvor Satans Trone er; og du holder fast ved mit. Navn, og du negtede ikke min Tro, endog i de Dage, da Antipas var mit Vidne, min trofaste, han som blev slagen ihjel hos eder, hvor Satan bor .

14 Men jeg har nogle faa Ting imod dig, at du har hos dig saadanne, som holde fast ved Bileams Lære, han som lærte Balak at lægge Stød for Israels Børn, for at de skulde spise Afgudsofre og drive Skjørlevned.

15 Saaledes har ogsaa du saadanne, som i lige Maade holde fast ved Nikolaiternes Lære.

16 Saa omvend dig da; hvis ikke, kommer jeg hastelig over dig og vil krige imod dem med min Munds Sværd .

17 Hvo som har Øre, han høre, hvad Aanden siger til Menighederne Den som sejrer, ham vil jeg give af den skjulte Manna, og jeg vil give ham en hvid Sten , og paa Stenen et nyt Navn skrevet, som ingen kjender uden den, som faar det .

18 Og til Tyatira-Menighedens Engel skal du skrive: Dette siger Guds Søn. han som har Øjne som Ilds-Lue, og hvis Fødder ligne skinnende Malm :

19 jeg kjender dine Gjerninger og din Kjærlighed og Tro og Tjeneste og Udholdenhed og dine sidste Gjerninger, som ere flere end de første.

20 Men jeg har imod dig, at du finder dig i Kvinden Jesabel, som kalder sig Profetinde og lærer og forfører mine Tjenere til at drive Skjørlevned og spise Afgudsofre.

21 Og jeg har givet hende Tid til at omvende sig, men hun vil ikke omvende sig fra sit Skjørlevned.

22 Se, jeg kaster hende paa Sygelejet, og dem, der drive Hor med hende, i stor Trængsel, dersom de ikke omvende sig fra hendes Gjerninger.

23 Og hendes Børn vil jeg slaa med Død , og alle Menighederne skulle kjende, at jeg er den, som ransager Nyrer og Hjærter, og jeg skal give eder hver efter eders Gjerninger.

24 Men til eder andre i Tyatira, saa mange som ikke have denne Lære, fordi de ikke kjende Satans Dybder, som man kalder dets, til eder siger jeg: jeg lægger ikke anden Tynge paa eder;

25 kun det, I have, holder det fast, indtil jeg kommer.

26 Og den, som sejrer, og som indtil Enden varetager mine Gjerninger, ham vil jeg give Magt over Folkeslagene,

27 og han skal vogte dem med en Jærn-Stav, som Pottemager-Kar sønderknuses, ligesom ogsaa jeg har faaet det af min Fader;

28 og jeg vil give ham Morgenstjernen.

29 Hvo som har Øre, han høre, hvad Aanden siger til Menighederne!

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22