Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

22de Kapitel.

1 Og han viste mig en Flod af Livets Vand, der, blank som Krystal, gik ud fra Guds og Lammets Trone,

2 midt i dens Gade. Og paa hver Side af Floden var et Livets Træ, som bar tolv Gange Frugt, og gav sin Frugt hver Maaned; og Bladene paa Træet vare til Folkeslagenes Lægedom.

3 Og intet bandlyst skal der være mere; og Guds og Lammets Trone skal være i den, og hans Tjenere skulle dyrke ham,

4 og de skulle se hans Aasyn, og hans Navn skal være paa deres Pander.

5 Og Nat skal der ikke være mere, og de trænge ikke til Lys af Lampe og Lys af Sol, fordi Gud Herren skal lyse over dem. Og de skulle være Konger i Evighedernes Evigheder.

6 Og han sagde til mig: disse Ord ere trofaste og sande; og Herren, Profeternes Aanders Gud, har udsendt sin Engel til at vise hans Tjenere, hvad der maa ske snart.

7 Og se, jeg kommer snart. Salig er den, som bevarer denne Bogs Profetis Ord.

8 Og jeg Johannes er den, som saa og hørte disse Ting. Og da jeg havde hørt og set det, faldt jeg ned for at tilbede for Fødderne af Englen, som viste mig disse Ting.

9 Og han siger til mig: vogt dig derfor ; jeg er Medtjener med dig og med dine Brødre Profeterne og dem, som bevare denne Bogs Ord; tilbed Gud.

10 Og han siger til mig: du maa ikke forsegle denne Bogs Profetis Ord, thi Tiden er nær.

11 Lad den, som gjør Uret, fremdeles gjøre Uret, og den urene fremdeles leve i Urenhed, og den retfærdige fremdeles øve Retfærdighed, og den hellige fremdeles vorde helliggjort.

12 Se, jeg kommer snart, og min Løn er med mig, for at lønne enhver, som hans Gjerning er.

13 Jeg er A og Ø, den første og den sidste, Begyndelsen og Enden.

14 Salige ere de, som tvætte deres Klædebon; de skulle faa Adgang til Livets Træ og indgaa gjennem Portene i Staden.

15 Udenfor ere Hundene og Troldkarlene og Skjørlevnerne og Morderne og Afgudsdyrkerne og enhver, som elsker og øver Løgn.

16 Jeg Jesus har sendt min Engel til at vidne for eder disse Ting om Menighederne; jeg er Davids Rodskud og Æt, den straalende Morgenstjerne.

17 Og Aanden og Bruden siger: kom! Og hvo som hører, han sige : kom! Og hvo som tørster, han komme; hvo som vil, han tage Livets Vand uforskyldt.

18 Jeg vidner for enhver, som hører denne Bogs Profetis Ord : dersom nogen lægger dertil, da skal Gud lægge paa ham de Plager, som der er skrevet om i denne Bog;

19 og dersom nogen tager fra denne Profetis Bogs Ord, da skal Gud tage hans Del bort fra Livets Træ og ud af den hellige Stad, hvorom der er skrevet i denne Bog.

20 Han, som vidner dette, siger: ja, jeg kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus!

21 Herrens Jesu Naade være med de hellige!

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22