Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

4de Kapitel.

1 Derefter saa jeg, og se en aabnet Dør i Himlen, og den første Røst, som jeg havde hørt ligesom af en Basun, der talede med mig, sagde: stig her op, saa skal jeg vise dig, hvad der maa ske herefter.

2 Strags kom jeg i Aande; og se, en Trone stod i Himlen, og en sad paa Tronen,

3 og han, som sad, var at se til ligesom Jaspis- og Sarder-Sten, og en Regnbue var trindt om Tronen, at se til ligesom Smaragd.

4 Og trindt om Tronen saa jeg fire og tyve Troner, og paa Tronerne sad fire og tyve Ældste iførte hvide Klæder og med Guld-Kranse paa deres Hoveder.

5 Og ud fra Tronen udgaa Lyn og Røster og Tordener, og foran Tronen brænde syv Ild-Fakler, som ere de syv Guds Aander.

6 Og foran Tronen er som et Glar-Hav, der ligner Krystalg; og midt for Tronen og rundt om Tronen er der fire Væsener, fulde af Øjne fortil og bagtil.

7 Og det første Væsen ligner en Løve, og det andet Væsen ligner en Okse, og det tredje Væsen har Aasyn som et Menneske, og det fjerde Væsen ligner en flyvende Ørn.

8 Og de fire Væsener have hvert især seks Vinger og ere rundt om og indentil fulde af Øjne; og uden Afladelse Dag og Nat sige de : Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Almægtige, han som var, og som er, og som kommer!

9 Og naar Væsenerne give Pris og Ære og Taksigelse til ham, som sidder paa Tronen, ham som lever i Evighedernes Evigheder,

10 falde de fire og tyve Ældste ned for ham, som sidder paa Tronen, og tilbede ham, som lever i Evighedernes Evigheder; og de kaste deres Kranse ned for Tronens og sige:

11 Værdig er du. vor Herre og Gud, til at faa Prisen og Æren og Kraften, thi du har skabt alle Ting, og fordi du vilde, vare de til, og bleve de skabte!

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22