Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

5te Kapitel.

1 Og jeg saa i hans højre Haand, som sad paa Tronen, en Bog beskreven indeni og bagpaa, forseglet med syv Segl.

2 Og jeg saa en vældig Engel, som udraabte med høj Røst: hvem er værdig til at aabne Bogen og bryde dens Segl?

3 Og der var ingen i Himlen, ej heller paa Jorden eller under a Jorden, som mægtede at aabne Bogen eller at se i den.

4 Og jeg græd saare, fordi der var ingen, som fandtes værdig til at aabne Bogen eller se i den.

5 Og en af de Ældste siger til mig: græd ikke! se, Løven af Juda Stamme, Davids Rodskud , har sejret, saa han kan aabne Bogen og dens syv Seg1.

6 Og jeg saa, midt imellem Tronen og de fire Væsener og de Ældste stod der et Lam , ligesom slagtet, det havde syv Horn og syv Øjne, hvilke ere de syv Guds Aander, som ere udsendte til hele Jorden.

7 Og det kom og tog Bogen af hans højre Haand, som sad paa Tronen.

8 Og da det havde taget Bogen, faldt de fire Væsener og de fire og tyve Ældste ned for Lammet, hver med sin Harpe og med Guldskaaler fulde af Røgelse, som er de helliges Bønner.

9 Og de sang en ny Sang og sagde: Værdig er du til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet, og med dit Blod kjøbte du til Gud Mennesker udaf alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag

10 og gjorde dem for vor Gud til et Kongerige og til Præster, og de skulle være Konger paa Jorden!

11 Og jeg saa, og jeg hørte en Røst af mange Engle trindt om Tronen og Væsenerne og de Ældste, og deres Tal var Titusender Gange Titusender og Tusender Gange Tusender;

12 de sagde med høj Røst: Værdigt er Lammet det slagtede til at faa Kraften og Rigdom og Visdom og Vælde og Ære og Pris og Velsignelses!

13 Og hver Skabning i Himlen og paa Jorden og under Jorden og paa Havet, og alt, hvad der er i dem, hørte jeg sige: Ham, som sidder paa Tronen, og Lammet tilkommer Velsignelsen og Æren og Prisen og Styrken i Evighedernes Evigheder!

14 Og de fire Væsener sagde: Amen! Og de Ældste faldt ned og tilbade.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22