Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

9de Kapitel.

1 Og den femte Engel basunede: og jeg saa en Stjerne, som fra Himlen var falden ned paa jorden, og Nøglen til Afgrundens Brønd blev given den.

2 Og den aabnede Afgrundens Brønd, og en Røg steg op af Brønden som Røg af en stor Ovn, og Solen og Luften formørkedes af Røgen fra Brønden.

3 Og udaf Røgen udgik der Græshopper over Jorden, og der blev givet dem en Magt, som Jordens Skorpioner have Magt.

4 Og der blev sagt til dem, at de ikke maatte skade Græsset paa Jorden, ej heller noget grønt eller noget True, men kun de Mennesker, som ikke havde Guds Segl paa Panderne.

5 Og der blev givet dem, at de ikke maatte dræbe dem, men at de skulde pine dem i fem Maaneder; og Pinen, de voldte, var som Pinen af en Skorpion, naar den stikker et Menneske.

6 Og i de Dage ville Menneskene søge Døden, og de skulle ikke finde den, og de ville attraa at dø, og Døden flyer fra dem.

7 Og Græshoppernes Skikkelser lignede Heste rustede til Krig; og paa deres Hoveder var der ligesom Kranse, der lignede Guld, og deres Ansigter vare som Menneskeansigter;

8 og de havde Haar som Kvindehaar, og deres Tænder vare som Løvers;

9 og de havde Pansere som Jærnpansere, og Lyden af deres Vinger var som Lyden af mange Strids-Vogne med Heste, der løbe til Krig.

10 Og de have Haler, der ligne Skorpioners, og Brodde, og i deres Haler er deres Magt til at skade Menneskene i fem Maaneder.

11 De have Afgrundens Engel til Konge over sig, hans Navn er paa Hebraisk Abaddon, og paa Græsk har han Navnet Apollyon.

12 Det første Ve er forbi; se, der kommer endnu to Veer herefter.

13 Og den sjette Engel basunede; og jeg hørte en Røst ud fra de fire Horn paa Guld-Alterets foran Gud

14 sige til den sjette Engel, som havde Basunen: løs de fire Engle, som ere bundne ved den store Flod Evfrat!

15 Og de bleve løste, de fire Engle, som vare rede til den Time og Dag og Maaned og Aar, til at dræbe Tredjedelen af Menneskene.

16 Og Tallet paa Rytter-Hærene var tyve tusende Gange ti tusende; jeg hørte deres Tal.

17 Og saaledes saa jeg i Synet Hestene og dem, der sad paa dem : de havde ildrøde og sorteblaa og svovlgule Pansere, og Hestenes Hoveder vare som Løvers Hoveder, og af deres Munde udgik Ild og Røg og Svovle.

18 Af disse tre Plager dræbtes Tredjedelen af Menneskene, af Ilden og Røgen og Svovlet, som udgik af deres Munde.

19 Thi Hestenes Magt er i deres Munde og i deres Haler; thi deres Haler ligne Slanger, de have Hoveder, og med dem gjøre de Skade.

20 Og de øvrige af Menneskene, som ikke bleve dræbte under disse Plager, omvendte sig ikke fra deres Hænders Gjerninger, saa de holdt op at tilbede Uaanderne og Afgudsbillederne af Guld og Sølv og Kobber og Sten og Træ, som hverken kunne se eller høre eller gaa;

21 og de omvendte sig ikke fra deres Mordgjerninger eller fra deres Trolddomskunster eller fra deres Skjørlevned eller fra deres Tyverier.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22