Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Efeserne

3dje Kapitel.

1 Det er af denne Aarsag, at jeg Pavlus, Kristi Jesu bundne for eders Skyld, I Hedninger, —

2 saa sandt I have hørt om Husholdningen med den Guds Naade, som er bleven givet mig til eder,

3 at ved Aabenbarelse blev Hemmeligheden mig kundgjort, alt som jeg ovenfor i Korthed har skrevet,

4 hvoraf I ved at læse det kunne skjønne min Indsigt i Kristi Hemmelighed,

5 som i andre Slægter ikke er bleven kundgjort for Menneskenes Børn, saaledes som den nu er bleven aabenbaret hans hellige Apostle og Profeter ved Aanden :

6 nemlig at Hedningerne ere Medarvinger og medindlemmede og meddelagtige i Forjættelsen i Kristus Jesus ved Evangeliet,

7 hvis Tjener jeg er bleven ifølge den Guds Naades Gave, som blev given mig ved hans Magts Virkekrafts.

8 Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given, at bringe Hedningerne det gode Budskab om Kristi uransagelige Rigdom

9 og at oplyse alle om, hvordan Husholdningen er med den Hemmelighed, der fra Evighed var skjult i Gud, alle Tings Skaber,

10 for at Guds mangfoldige Visdom nu ved Menigheden skulde kundgjøres for Magterne og Myndighederne i Himmerigs,

11 efter det evige Forsæt, som han udførte i Kristus Jesus vor Herre.

12 i hvem vi havde Frimodighed og Adgang i Tillid ved hans Tro.

13 Derfor beder jeg eder ikke at lade Modet falde under mine Trængsler for eders Skyld; de ere jo eder en Ære.

14 Det er af denne Aarsag, at jeg bøjer mine Knæ for Faderen,

15 af hvem hvert Faderforhold i Himle og paa Jord har Navn,

16 at han vilde give eder efter sin Herligheds Rigdom med Kraft at styrkes ved hans Aand i det indvortes Menneske,

17 saa at Kristus ved Troen maa bo i eders Hjærter i Kjærlighed, for at I rodfæstede og grundfæstede

18 maa mægte at fatte med alle de hellige, hvor stor Bredden og Længden og Dybden og Højden er,

19 og at kjende Kristi Kjærlighed, som overstiger al Kjendskab, for at I maa fyldes indtil Guds hele Fylde.

20 Men ham, som mægter at gjøre over al Maade overvættes meget mere, end hvad vi bede eller forstaa, efter den Kraft, som er virksom i os,

21 ham være Æren i Menigheden, og det i Kristus Jesus, gjennem alle Slægterne i Evighedernes Evighed! Amen.

Skat Rørdam NT

Brevet til efeserne

Brevet til Efeserne
1 2 3 4 5 6