Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Galaterne

6te Kapitel.

1 Brødre, dersom og et Menneske bliver overilet af2 nogen Forsyndelse, saa skulle I, som ere aandelige, hjælpe en saadan til rette med Sagtmodigheds Aand; men se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet.

2 Bærer hverandres Tynge, og opfylder saaledes Kristi Lov.

3 Thi om en mener at være noget, skjønt han intet er, da bedrager han sig selv.

4 Men hver prøve sin egen Gjerning, og da skal han have sin Ros i Forhold til sig selv alene, og ikke til den anden.

5 Thi hver skal bære sin egen Byrde.

6 Men den som undervises i Ordet, bør holde Fællesskab om alt godt med den, som underviser ham.

7 Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte ; thi hvad et Menneske saar , det samme skal han og høste.

8 Thi hvo som saar i sit Kjød, skal af Kjødet høste Forkrænkelighed, og hvo som saar i Aanden, skal af Aanden høste evigt Liv.

9 Men lader os ikke blive trætte af at gjøre, hvad godt er; thi vi skulle høste i sin Tid, naar vi ikke give tabt.

10 Altsaa lader os da, efter som vi have Lejlighed, gjøre det gode mod alle, men mest imod Troens Husfæller.

11 Ser, med hvor store Bogstaver jeg skriver til eder med min egen Haand.

12 Alle de, som ville tage sig godt ud i Kjødet, de nøde eder til at lade eder omskære, kun for at de ikke skulle forfølges for Kristi Korses Skyld.

13 Thi end ikke de, der lade sig omskære , overholde selv Loven; nej de ville, at I skulle omskæres, for at de kunne rose sig af eders Kjød.

14 Men langt være det fra mig at rose mig uden af vor Herres Jesu Kristi Kors, ved hvilket Verden er korsfæstet for mig, og jeg for Verden.

15 Thi hverken Omskærelse eller Forhud har noget at sige, men en ny Skabning.

16 Og alle de, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjærtighed, og over Guds Israel.

17 For det øvrige volde ingen mig Møje; thi jeg bærer Jesu Mærketegn paa mit Legeme.

18 Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eders Aand, Brødre! Amen.

Skat Rørdam NT

Pavlus's Brev til Galaterne

Brevet til Galaterne

1 2 3 4 5 6