Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Brevet til Hebræerne

5te Kapitel.

1 Thi enhver Ypperstepræst, som tages udaf Mennesker, indsættes for Mennesker til Tjeneste for Gud, for at han skal frembære Gaver og Slagtofre for Synder,

2 og han kan have Medfølelse med' de vankundige ,og vildfarende, efterdi han ogsaa selv er Skrøbelighed underlagt

3 og af den Grund er skyldig at frembære Syndoffer ligesaa vel for sig selv som for Folket.

4 Og ingen tager sig selv den Ære, men han kaldes af Gud, ligesaa vel som Aron.

5 Saaledes har heller ikke Kristus tillagt sig selv den Herlighed at vorde' Ypperstepræst, men den, som talede til ham: »Min Søn er du, jeg har i Dag født dig«,

6 ligesom han ogsaa siger et andet Sted: »Du er Præst i Evighed efter Melkisedeks Vis«

7 Han frembar i sit Kjøds Dage med stærkt Raab og Taarer Bønner og ydmyge Begjæringer til ham, som kunde frelse ham udaf Døden, og blev bønhørt for sin Angest,

8 og saaledes lærte han, uagtet han var Søn, Lydighed af det, han led,

9 og blev, da han var bleven fuldkommet, Ophav til evig Frelse for alle dem, som lyde ham,

10 idet han blev nævnet af Gud som Ypperstepræst efter Melkisedeks Vis.

11 Herom have vi meget at sige, og det er vanskeligt at forklare, efterdi I ere blevne sløve paa Hørelsen.

12 Thi endskjønt I efter Tiden burde være Lærere, have I atter behov, at man skal lære eder den første Børnelærdom om Guds Ord, og det er kommet dertil med eder, at I trænge til Mælk, ikke til fast Føde.

13 Thi enhver, som faar Mælk, er uerfaren i 13 Retfærdigheds-Ordet', thi han er spæd;

14 men den faste Føde er for voksne, for dem, der paa Grund af deres Øvelse have Sanserne skærpede til at skjelne mellem godt og ondt.

Skat Rørdam NT

Brevet til Hebrærne

Brevet til Hebrærne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13