Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

17de Kapitel.

1 Dette talede Jesus, og han opløftede sine Øjne mod Himlen og sagde: Fader, Timen er kommen; herliggjør din Søn, for at Sønnen maa herliggjøre dig,

2 ligesom du har givet ham Magt over alt Kjød, for at han skal give alle dem, du har givet ham, evigt Liv

.

3 Og dette er det evige Liv, at de kjende dig, den eneste sande Gud, og ham, du udsendte, Jesus Kristus.

4 Jeg har herliggjort dig paa Jorden ved at fuldbyrde den Gjerning, som du har givet mig at gjøre;

5 herliggjør du, Fader, ogsaa nu mig hos dig med den Herlighed, som jeg havde hos dig, før Verden var ti1.

6 Jeg har aabenbaret dit Navns for de Mennesker, som du gav mig udaf Verden; dine vare de, og mig gav du dem, og dit Ord have de holdt.

7 Nu vide de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig;

8 thi de Ord, som du gav mig, har jeg givet dem, og de have modtaget dem og kjendt i Sandhed, at fra dig er jeg udgangen, og de have troet, at det er dig, som har udsendt mig.

9 Jeg beder for dem; ikke for Verden beder jeg, men for dem, som du har givet mig,

10 thi de ere dine, og alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem.

11 Og jeg er ikke mere i Verden, men disse ere i Verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, bevar dem i dit Navn, det som du har givet mig, for at de maa være ét ligesom vi.

12 Den Tid, jeg var hos dem, bevarede jeg dem i dit Navn, det som du har givet mig, og jeg vogtede dem, og ingen af dem gik fortabt uden Fortabelsens Søn , for at Skriften skulde opfyldes.

13 Men nu kommer jeg til dig; og dette taler jeg i Verden, for at de maa have min Glæde fuldkommen i sig .

14 Jeg har givet dem dit Ord; og Verden har hadet dem, fordi de ikke ere af Verden, ligesom jeg ikke er af Verden.

15 Jeg beder ikke, at du vil tage dem ud af Verden, men at du vil bevare dem fra det onde.

16 Af Verden ere de ikke, ligesom jeg ikke er af Verden.

17 Hellige dem i Sandheden; dit Ord er Sandhed.

18 Ligesom du har udsendt mig til Verden, har ogsaa jeg udsendt dem til Verden;

19 og for dem helliger jeg mig, for at ogsaa de maa være helligede i Sandhed.

20 Men det er ikke for disse alene, jeg beder, men ogsaa for dem, som ved deres Ord komme til Tro paa mig,

21 for at de alle maa være ét, at ligesom du, Fader, er i mig, og jeg i dig, ogsaa de maa være i os, for at Verden maa tro, at det er dig, som har udsendt mig.

22 Og den Herlighed, som du har givet mig, har jeg givet dem, for at de maa være ét, ligesom vi ere et,

23 jeg i dem, og du i mig, saa de maa være fuldkommede til ét, for at Verden maa kjende, at det er dig, som har udsendt mig og har elsket dem. ligesom du har elsket mig.

24 Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skulle ogsaa de, som du har givet mig, være hos mig, for at de maa skue min Herlighed, som du har givet mig, fordi du har elsket mig før Verdens Grundlæggelse .

25 Retfærdige Fader! ja, Verden har ikke kjendt dig; men jeg har kjendt dig, og disse have kjendt, at det er dig, som har udsendt mig;

26 og jeg har kundgjort dem dit Navn og vil kundgjøre det , for at den Kjærlighed, hvormed du har elsket mig, maa være i dem, og jeg i dem .

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21