Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Markus-Evangeliet.

16de Kapitel.

1 Og da Hviledagen var omme, kjøbte Maria Magdalene og 1 Maria Jakobs Moder og Salome vellugtende Urter, for at komme og salve ham.

2 Og meget aarle paa den første Dag i Ugen komme de til Graven, da Solen var staaet op.

3 Og de sagde til hverandre: hvem skal vælte os Stenen fra Indgangen til Graven?

4 Og da de saa op, bleve de var, at Stenen var fravæltet; den var nemlig meget stor.

5 Og de 5 gik ind i Graven og saa en Yngling sidde ved den højre Side, iført et langt hvidt Klædebon, og de bleve forfærdede.

6 Men han siger til dem: forfærdes ikke! I søge Jesus af Nasaret, den korsfæstede; han er staaet op, han er ikke her; se, det er Stedet, hvor de lagde ham.

7 Men gaar bort, siger til hans Disciple og til Peder: han gaar forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham, ligesom han har sagt eder.

8 Og de gik ud og flyede bort fra Graven, thi Bævelse og Forfærdelse havde grebet dem ; og de sagde ikke noget til nogen, thi de frygtede.

9 Men da han var opstanden, aarle paa den første Dag i Ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, af hvem han havde uddrevet syv Uaander.

10 Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde færdedes med ham, og som sørgede og græd.

11 Og skjønt disse hørte, at han levede og var bleven set af hende, troede de det dog ikke.

12 Men derefter aabenbarede han sig i en anden Skikkelse for to af dem, medens de vare paa Vandring og gik ud paa Landet.

13 Og disse gik hen og fortalte det til de andre; heller ikke dem troede de.

14 Og siden aabenbarede han sig for selve de elleve, medens de sad til Bords, og bebrejdede dem deres Vantro og Hjærtens-Haardhed, at de ikke havde troet dem, der havde set ham opstanden.

15 Og han sagde til dem: gaar ud i hele Verden og prædiker Evangeliet for hele Skabningen.

16 Hvo som tror og bliver døbt, skal frelses, men hvo som ikke tror, skal fordømmes.

17 Og disse Tegn skulle følge dem, som tro: i mit Navn skulle de uddrive Uaander; de skulle tale med nye Tunger;

18 de skulle tage paa Slanger, og dersom de drikke nogen Forgift, skal den slet ikke skade dem; paa syge skulle de lægge Hænder, og de skulle helbredes.

19 Saa blev Herren, efter at have talet til dem, optagen til Himlen, og satte sig ved Guds højre Side.

20 Men de gik ud og prædikede allevegne, medens Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.

Skat Rørdam NT

Markus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16