Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos evengeliet

3dje kapitel

1 Men i de dage (1a) fremstaar døberen Johannes (1b) og prædiker i Judæas ørk (1c)

2 og siger: omvender eder, thi himmeriget er kommer nær (2).

3 Thi han er den, der blev talet om ved profeten Esajas (3a), som siger: "En røst af en, som raaber i ørken: bereder Herrens vej (3b), gjører hans stier jævne!".

4 Men samme Johannes havde sit klædebon af kamelhaar (4) og et læderbælte om sin lænd, og hans føde var græshopper og vild honning.

5 Da drog Jerusalem ud til ham, og hele Judæa og hele Jordans-egnen (5),

6 og de bleve døbte af ham i Jordan, idet de bekjendte deres synder (6).

7 Men da han saa' mange af farisæerne og saddukæerne (7a) komme til hans daab, sagde han til dem: I øgle-unger (7b), hvem har lært eder at undfly den tilkommende vrede? (7c)

8 Saa (8) bærer da frugt, som er omvendelsen værdig.

9 Og mener ikke, at i kunne sige ved eder selv: vi have Abraham til fader; thi jeg siger eder, at Gud mægter at opvække Abraham børn af disse stene.

10 Men øksen ligger allerede ved roden af træerne; saa bliver da hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugget om og kastet i ilden.

11 Jeg døber eder med vand, til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han hvis sko jeg ikke er værdig til at bære: han skal døbe eder med den Hellig-aand og ild (11).

12 Han har sin kaste skovl i sin haand, og han skal gjennemrense sin lo, og han skal samle sin hvede i laden, men avnerne skal han opbrænde med uslukkelig ild. (12)

13 Da kommer Jesus fra Galilæa til Jordan til Johannes for at døbes af ham.

14 Men Johannes vilde formene ham det og sagde: jeg har behov at døbes af dig; og du kommer til mig! (14)

15 Men Jesus svarede og sagde til ham; tilsted det nu: thi saaledes sømmer det sig for os at opfylde al retfærdighed (15). Da tilsteder han ham det.

16 Og da Jesus var bleven døbt, steg han strags op af vandet; og se, himlene aabnedes for ham, og han saa Guds Aand fare ned ret som en due og komme over ham.

17 Og se, der kom en røst fra himlene, som sagde: dette er min Søn den elskede, i hvem jeg har velbehag. (17)

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28