Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos evengeliet

4de kapitel

1 Da blev Jesus ført op i ørken for at fristes af djævelen. (1)

2 Og da han havde fastet i fyrretyve dag og fyrretyve nætter, hungrede han omsider.

3 Og fristeren gik til ham (3a) og sagde: er du Guds Søn, da sig, at disse stene skulle vorde brød. (3b)

4 Men han svarede og sagde: der er skrevet (4): "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert Ord, som udgjaar gjennem Guds mund."

5 da tager djævelen ham med til den hellige stad (5a) og stiller ham paa helligdommens tinde, (5b)

6 og siger til ham: er du Guds Søn, da styrt dig ned; thi der er skrevet (6): "Han skal give sine engle befaling om dig, og paa hænder skulle de bære dig, for at du ikke skal støde din fod paa sten."

7 Jesus sagde til ham: der er atter skrevet (7): "Du maa ikke friste Herren din Gud."

8 Atter tager djævelen ham med til et saare højt bjerg, og viser ham alle verdensrigerne (8) og deres herlighed

9 og siger til ham: alt dette vil jeg give dig, dersom du falder ned og tilbeder mig.

10 Da siger Jesus til ham: gaa bort, satan, thi der er skrevet (10): "Herren din Gud skal du tilbede og dyrke ham alene."

11 Da forlader djævelen ham, og se, engle kom og tjente ham (11).

12 Men da Jesus havde hørt, at Johannes var bleven givet i fjendevold (12), drog han sig tilbage til Galilæa.

13 Og han forlod Nasaret og kom og bosatte sig i Kapernaum, som ligger ved søen (13), i Sebulons og Naftalis landemærker,

14 for at det skulle opfyldes, som blev talet ved profeten Esajas, der siger (14):

15 "Sebulons land og Naftalis land langs med søen, hinsides Jordan, hedningernes Galilæa,

16 det folk, som sad i mørke, har set et stort lys, og for dem, der sad i dødens land og skygge, for dem er lys oprundet."

17 Fra den tid begyndte Jesus at prædike og at sige: omvender eder, thi himmeriget er kommet nær (17).

18 Og som han vandrede ved Galilæas sø, saa han to brødre, Simon som kaldes Peter, og hans broder Andreas, kaste vaad i søen; de vare nemlig fiskere. (18)

19 Og han siger til dem: følger efter mig, saa vil jeg gøre eder til menneskefiskere (19).

20 Og de forlode strags garnene og fulgte ham.

21 Og da han gik videre derfra, saa han to andre brødre, Jakob Sebedæos's søn og hans broder Johannes, som i skibet tilligemed deres fader Sebedæos bødede deres garn; og han kaldte dem.

22 Og de forlode strags skibet og deres fader og fulgte ham.

23 Og han drog omkring i hele Galilæa, lærte i deres synagoger (23a) og prædikede rigets evangelium (23b) og helbredte hver sygdom og hver svaghed blandt folket;

24 og rygtet om ham kom ud over hele Syrien. Og de bragte til ham alle de syge, som vare bundne af mangehaande sygdomme og lidelser, baade besatte og maanesyge og værkbrudne (24), og han helbredte dem.

25 Og talrige skarer fulgte ham fra Galilæa og Dekapolis og Jerusalem og Judæa (25) og landet hinsides Jordan.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28