Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Titus

1ste Kapitel.

1 Pavlus, Guds Tjener og Jesu Kristi Apostel til at fremme Tro hos Guds udvalgte og Sandhedens Erkjendelse i Gudsfrygt,

2 i Haab om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, forjættede før umindelige Tider,

3 men i sin Tid lod han sit Ord blive aabenbart i en Forkyndelse, som blev mig betroet efter Guds vor Frelsers Befaling, —

4 hilser Titus, mit ægte Barn i fælles Tro. Naade og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser!

5 Derfor efterlod jeg dig paa Kreta, for at du skulde bringe i Orden, hvad der stod tilbage, og, som jeg paalagde dig, i hver By indsætte Ældste,

6 naar der findes en, som er ulastelig, én Kvindes Mand, og har troende Børn, der ikke ere skyldte for Ryggesløshed eller ere gjenstridige.

7 Thi en Tilsynsmand bør være ulastelig som en Guds Husholder, ikke selvtilfreds, ikke vredagtig, ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding,

8 men derimod være gjæstevenlig, elske det gode, være sindig,

9 retfærdig, hellig, afholdende, holde fast ved det troværdige Ord efter Læren, for at han kan være mægtig baade til at formane ved den sunde Lære' og til at gjendrive dem, der sige imod.

10 Thi der findes mange gjenstridige, som føre unyttig Snak og daare Sindene, især de af Omskærelsen;

11 dem bør man stoppe Munden paa, thi de kuldkaste hele Huse ved at lære , hvad ikke er tilbørligt, for slet Vindings Skyld.

12 En af dem, en Profet af deres egne, har sagt: »Kreter var altid Løgnere, Udyr, daadløse Vomme.

13 Dette Vidnesbyrd er sandt. Desaarsag skal du sætte dem strengelig i Rette, for at de maa blive sunde i Troen,

14 saa de ikke give sig af med jødiske Fabler og Bud af Mennesker, som vende sig bort fra Sandheden.

15 Alt er rent for de rene, men for de besmittede og vantro er intet rent, men baade deres Sind og Samvittighed er besmittet.

16 De sige, at de kjende Gud, men med deres Gjerninger fornegte de ham, vederstyggelige som de ere, og ulydige og uduelige i al god Gjerning.

Skat Rørdam NT

Brevet til Titus

Brevet til Titus

1 2 3