Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Titus

2det Kapitel.

1 Du derimod, tal hvad der sømmer sig den sunde Lære:

2 at gamle Mænd skulle være ædruelige, ærbare, sindige, sunde i Troen, i Kjærligheden, i Udholdenheden;

3 ligeledes at gamle Kvinder i deres Adfærd skulle være, som det sømmer sig i Helligdommen, ikke bagtalerske, ikke forfaldne til megen Vin, Lærere i hvad godt er,

4 for at de maa kunne styre de unge Kvinder til at elske deres Mænd og elske deres Børn,

5 til at være tugtige, kyske, huslige, gode, deres egne Mænd undergivne, for at ikke Guds Ord skal bespottes.

6 De unge Mænd skal du ligeledes formane til at være sindige,

7 idet du i alle Stykker stiller dig selv som et Forbillede paa gode Gjerninger, i din Lære viser Renhed, Værdighed,

8 sund Tale, som der ikke kan ankes paa, for at den, der staar paa den modsatte Side, maa skamme sig, naar han ikke har noget slet at sige om os.

9 Forman Trælle til at underordne sig under deres egne Herrer, til at være dem til Behag i alle Ting, ikke at sige imod,

10 ikke stikke noget til Side, men vise al god Troskab, for at de maa pryde Guds vor Frelsers Lære i alle Ting.

11 Thi Guds Naade har skinnet frem med Frelse til alle Mennesker

12 og opdrager os til at sige nej til Ugudeligheden og de verdslige Lyster og leve sindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nærværende Tidsold,

13 i Forventning om det salige Haab og Aabenbarelsen af den store Guds og vor Frelsers Kristi Jesu Herlighed,

14 han som gav sig selv for os for at løskjøbe os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendoms-Folk, der er nidkjært til gode Gjerninger.

15 Tal dette, og forman og irettesæt med al Myndighed; lad ingen ringeagte dig.

Skat Rørdam NT

Brevet til Titus

Brevet til Titus

1 2 3