Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Titus

3dje Kapitel.

1 Mind dem om at underordne sig under øvrigheder og Myndigheder, at være lydige, redebonne til al god Gjerning,

2 at de ikke maa smæde nogen, ikke være stridslystne, men billige, udvise al Sagtmodighed mod alle Mennesker.

3 Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, vi trællede under mangehaande Begjæringer og Vellyster, levede i Vanart og Avind, vare forhadte, hadede hverandre.

4 Men da Guds vor Frelsers Godhed og Menneskekjærlighed skinnede frem, frelste han os,

5 ikke paa Grund af Gjerninger i Retfærdighed, som vi selv havde gjort, men ifølge sin Barmhjærtighed, ved et Bad til Gjenfødelse og Fornyelse ved den Hellig-Aand,

6 som han rigelig udgød over os ved I Jesus Kristus vor Frelser,

7 for at vi, retfærdiggjorte ved hans Naade, skulde i Haab vorde Arvinger af det evige Liv.

8 Den Tale er troværdig; og dette vil jeg, at du skal indprente, for at de, som have taget ved Troen paa Gud, maa lægge Vind paa at øve gode Gjerninger; dette er ret og nyttigt for Mennesker.

9 Men hold dig fra taabelige Stridsspørgsmaal og Slægtregistre og Kiv og Trætter om Loven; thi de ere unyttige og frugtesløse.

10 Afvis en Sektstifter, efter at du har paamindet ham én og to Gange;

11 du ved, at en saadan er forvendt og synder, domfældt af sig selv.

12 Naar jeg sender Artemas til dig eller Tykikos, saa gjør dig Flid for at komme til mig i Nikopolis ; thi der har jeg bestemt at overvintre.

13 Senas den lovkyndige og Apollos maa du omhyggelig hjælpe paa Vej, for at intet skal fattes dem.

14 Og lad ogsaa vore lære at øve gode Gjerninger, alt som det gjøres behov, for at de ikke skulle være ufrugtbare.

15 Alle mine Ledsagere hilse dig. Hils dem der elske os i Troen. Naaden være med eder alle!

Skat Rørdam NT

Brevet til Titus

Brevet til Titus

1 2 3