Bibeloversættelse

1997 Ole Wierøds NTMatthæus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Markus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lukas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Johannes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Apostlenes gerninger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Romerne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Korinterne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Korinterne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galaterne 1 2 3 4 5 6

Efeserne 1 2 3 4 5 6

filipperne 1 2 3 4

Kolosenserne 1 2 3 4

1 Tessaloniker 1 2 3 4 5

2 Tessaloniker 1 2 3

1 Timotius 1 2 3 4 5 6

2 Timotius 1 2 3 4

Titus 1 2 3

Filemon 1

Hebræerne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jacob 1 2 3 4 5

1 Peter 1 2 3 4 5

2 Peter 1 2 3

1 Johannes 1 2 3 4 5

2 Johannes 1

3 Johannes 1

Judas 1

Åbenbaringsbogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bibelen

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Judas's Brev

Judas's Brev

1

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole